Nu har vi fått tillökning!

Nu har vi fått tillökning! ”Kokos” och ”Bruno” har blivit föräldrar. Den 30/12 föddes 6 stycken 4 pojkar och två flickor.